RaoVatBacNinh

Bán lợn rừng bắc ninh

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 120000
Nơi đăng tin: Toàn quốc
Người liên hệ: Trang trại lợn rừng Học Huệ
Điện thoại liên hệ: 0982381235
Hotline 0982381235 Từ trang trại lợn rừng lớn nhất khu vực Đ&ocirc;ng bắc bộ tr&ecirc;n n&uacute;i C&ocirc; Ti&ecirc;n huyện Y&ecirc;n Dũng tỉnh Bắc Giang ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cung cấp sản phẩm thịt lợn rừng thương phẩm đến khắp mọi miền của tổ quốc. Với phương tr&acirc;m lưu giữ lại hương vị tinh t&uacute;y, đậm đ&agrave; của n&uacute;i rừng v&agrave; nguồn gen qu&yacute; hiểm của con lợn rừng bởi vậy trong quy tr&igrave;nh chăn nu&ocirc;i ch&uacute;ng t&ocirc;i tu&acirc;n thủ nghi&ecirc;m ngặt:<br />- Kh&ocirc;ng sử dụng bất kỳ loại thuốc t&acirc;y y n&agrave;o để chữa, ph&ograve;ng bệnh cho lợn rừng.<br />- Chăn thả r&ocirc;ng từ khi lợn rừng sinh ra đến khi xuất chuồng trong m&ocirc;i trường rừng c&acirc;y tự nhi&ecirc;n.<br />- Thức ăn cho lợn rừng l&agrave; c&aacute;c loại măng, đọt, rễ c&acirc;y thuốc nam tr&ecirc;n rừng v&agrave; hạt ng&ocirc;, hạt dẻ, l&uacute;a đại mạch.<br />Ch&iacute;nh v&igrave; vậy sản phẩm thịt lợn rừng của trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i tuyệt đối đảm bảo chất lượng an to&agrave;n thực phẩm, nguồn gốc từ tự nhi&ecirc;n bảo đảm qu&yacute; kh&aacute;ch ăn một lần nhớ m&atilde;i.<br />Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i đang cung cấp sản phẩm lợn rừng thương phẩm từ 20 &ndash; 60 kg&nbsp; giao h&agrave;ng miễn ph&iacute; tận nơi trong ng&agrave;y.<br />Qu&yacute; vị quan t&acirc;m xin li&ecirc;n hệ:<br />Trang trại lợn rừng Học Huệ<br />N&uacute;i C&ocirc; Ti&ecirc;n x&atilde; Quỳnh Sơn huyện Y&ecirc;n Dũng tỉnh Bắc Giang<br />Điện thoại: 0982381235<br />
Ngày đăng: 14:07:09 20-12-2016     Lượt xem: 114        
Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo