RaoVatBacNinh

Học tiếng Anh ở Yên Trung, từ vựng thông dụng

Top0 tin nổi bật, được tài trợ. Tin của bạn sẽ hiển thị tại đây -> Hãy thanh toán


Danh mục chưa có tin nào được tài trợ, thanh toán tin để thành người đầu tiên tài trợ tại danh mục này!
Giá: 199000
Nơi đăng tin: H Yên Phong
Người liên hệ: Atalantic Yên Trung
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nick yahoo liên hệ:
Điện thoại liên hệ: 0342764995

Động từ tiếng Anh thường dùng nhất

o    Add /æd/: thêm vào

o    Agree /əˈgri/: đồng ý

o    Allow /əˈlaʊ/: cho phép

o    Appear /əˈpɪr/: xuất hiện

o    Ask /æsk/: hỏi

o    Be /bi/: thì, là, ở

o    Become /bɪˈkʌm/: trở thành

o    Begin /bɪˈgɪn/: bắt đầu

o    Believe /bɪˈliv/: tin tưởng

o    Bring /brɪŋ/: đem lại

o    Build /bɪld/: xây dựng

o    Buy /baɪ/: mua

o    Call /kɔl/: gọi

o    Carry /ˈkæri/: mang

o    Cause /kɑz/: gây ra

o    Change /ʧeɪnʤ/: thay đổi

o    Come /kʌm/: đến

o    Consider /kənˈsɪdər/: cân nhắc

o    Continue /kənˈtɪnju/: tiếp tục

o    Create /kriˈeɪt/: sáng tạo

o    Decide /ˌdɪˈsaɪd/: quyết định

o    Describe /dɪˈskraɪb/: miêu tả

o    Develop /dɪˈvɛləp/ : phát triển

o    Die /daɪ/: chết

o    Do /du/: làm

o    Draw /drɔ/: vẽ

o    Expect /ɪkˈspɛkt/: chờ đợi

o    Fal /fɔl/: ngã

o    Feel /fil/: cảm thấy

o    Find /faɪnd/: tìm thấy

o    Follow /ˈfɑloʊ/: theo

o    Get /gɛt/: lấy

o    Give /gɪv/: cho

o    Go /goʊ/: đi

o    Going /ˈgoʊɪŋ/: đi

o    Happen /ˈhæpən/: xảy ra

o    Have /hæv/: có

o    Hear /hir/: nghe

o    Help /hɛlp/: giúp

o    Hold /hoʊld/: giữ

o    Hope /hoʊp/: hy vọng

o    Include /ɪnˈklud/: bao gồm

o    Involve /ɪnˈvɑlv/: liên quan tới

o    Keep /kip/: giữ

o    Know /noʊ/: biết

o    Lead /lid/: dẫn dắt

o    Leave /liv/: rời khỏi

o    Let /lɛt/: cho phép

o    Like /laɪk/: như

o    Live /lɪv/: sống

o    Look /lʊk/: nhìn

o    Lose /luz/: thua cuộc

o    Make /meɪk/: làm

o    Mean /min/: nghĩa là

o    Meet /mit/: gặp gỡ

o    Move /muv/: di chuyển

o    Need /nid/: cần

o    Offer /ˈɔfər/: yêu cầu

o    Open /ˈoʊpən/: mở

o    Pass /pæs/: vượt qua

o    Lie /laɪ/: nói xạo

o    Accept /ækˈsɛpt/: chấp nhận

o    Watch /wɑʧ/: xem

o    Raise /reɪz/: nâng cao

o    Base /beɪs/: dựa trên

o    Apply /əˈplaɪ/: áp dụng

o    Break /breɪk/: làm vỡ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ATLANTIC YÊN TRUNG

ĐÀO TẠO NGOẠI ANH-TRUNG-NHẬT-HÀN

TẦNG 1 TÒA NHÀ BẮC KỲ, ẤP ĐỒN, YÊN TRUNG, YÊN PHONG, BẮC NINH

HOTLINE/ZALO: 0342.764.995

Ngày đăng: 17:41:15 26-07-2022     Lượt xem: 3        
Bảng quảng cáo

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo